Kompassets standpunktspapir er udkommet på dansk

I forbindelse med Kompassets konference “Vision eller Resignation” i August 2014 udgav vi et standpunktspapir med titlen “Preventing destitution of homeless migrants”. Dokumentet giver et overblik over hjemløse migranters juridiske situation i Danmark, samt hvilke hjælpeforanstaltninger de har adgang til. Dernæst diskuteres de negative virkninger af den nuværende politik og til sidst giver vi vores anbefalinger til fremtidige indsatser, der kan afhjælpe migranternes nød og forebygge social deroute.

Standpunktspapiret er nu udkommet på dansk og kan downloades her:

Kompasset final DK standpunktspapir PDF