News

In March Kirkens Korshær once again received a generous donation from Jysk consisting of sleeping bag and mats. We are currently handing them out and they are on high demand.

Please ask the staff during opening hours, Monday and Wednesday 10am-2pm and Thursday 5-8pm.

We are very thankful for the donation and appreciate the thought and gesture for the homeless migrants in need.

At the end of January 2016, Kompasset Kirkens Korshær participated at the first network meeting on migration in Brussels. As a member of Eurodiaconia, a European network of 47 churches and Christian NGOs providing social and health care services and advocating for social justice, Kompasset Kirkens Korshær worked together with other representatives from, for example: Spain, France, Norway, Italy, Hungary, Sweden Czech Republic, Germany etc.

For two days, the topics of discussions and workshops were the challenges migrants and asylum seekers in Europe are facing, sharing of ideas to address such challenges and  recent initiatives to assist migrants, refugees and asylum seekers. From the European Commission Directorate-General Migration and Home Affairs, the partners in the meeting got a very good insight on the political, legal and operational EU approach.

At the end, the network meeting concluded with discussing the topics that need to be prioritized in this specific policy area by Eurodiaconia and its members.

We are now handing out the sleeping bags generously donated by Jysk Sengetøj. We also have sleeping mats.

Please ask the staff during opening hours, Monday and Wednesday 10-2 and Thursday 5-8pm.

Kompasset is recruiting new, dedicated volunteer counselors to assist our homeless advice-seekers without registration in Denmark. As a volunteer you will make a difference for some of society’s most excluded and vulnerable people.

About Kompasset

Kirkens Korshær’s Kompasset is located on Worsaaesvej, Frederiksberg. The target group is EU-citizens and people with a residence permit in other EU countries, who have travelled to Denmark looking for work. Many are in legal limbo and in doubt of their rights and entitlements. Sound advice about options in Denmark is urgently needed.

Tasks

 • You will participate directly in the social and legal counseling.
 • You will assist by helping service users with our computers, translate documents/CVs or simply socialize
 • You will accompany our service users and translate when approaching the authorities

There are many ways of contributing and being of service! Two employees will be available for questions and debriefing during each shift.

We will make sure you are well prepared and offer:

 • thorough introduction to the target group, their needs and relevant legislation
 • qualifying courses and meetings with relevant topics (supervision and first aid training)
 • a great opportunity to make wrong right!

We expect that you…

 • sign up for at least one shift every 2 weeks. A shift is 3 or 4 hours, Mondays/Wednesdays 9.45am–2pm and Thursdays 4.45-8pm
 • have a positive attitude toward our service users
 • aren’t easily shaken and have the ability to reach people in a state of crisis
 • can communicate in English and Romanian/Bulgarian/Italian/Spanish. Fluency is not required.

 

Are you curious and interested, please contact us to set up an interview:

Manager Susannah L. Sønderlund +45 2335 6281, susannah@kirkenskorshaer.dk or employee Daniela Vacaretu: +45 2153 5486, daniela.v@kirkenskorshaer.dk

I forbindelse med Kompassets konference “Vision eller Resignation” i August 2014 udgav vi et standpunktspapir med titlen “Preventing destitution of homeless migrants”. Dokumentet giver et overblik over hjemløse migranters juridiske situation i Danmark, samt hvilke hjælpeforanstaltninger de har adgang til. Dernæst diskuteres de negative virkninger af den nuværende politik og til sidst giver vi vores anbefalinger til fremtidige indsatser, der kan afhjælpe migranternes nød og forebygge social deroute.

Standpunktspapiret er nu udkommet på dansk og kan downloades her:

Kompasset final DK standpunktspapir PDF

 

International Rotaract Club of Copenhagen started a campaign to collect mobile phones for homeless job-seeking migrants, in collaboration with Kompasset Kirkens Korshær . On that note, we have received as donation about 20 mobile phones at the end of April.

 

The mobile phones enable migrants to contact potential employers or landlords, establish a network and keep in contact with loved ones back home. It makes a difference when a potential employer can contact the applicants by phone. We are very thankful for the donation for our job-seeking migrants.


IMG_2565

Næsten 1000 forskellige brugere besøgte Kompasset i løbet af de første 2 år vi havde åbent. Antallet af henvendelser er steget stødt, og i det sidste halvår af 2014 tog Kompassets frivillige og ansatte imod brugere ca. 1800 gange.

Vores brugere henvender sig primært om hjælp til arbejdsøgning, men også registreringsprocessen i Danmark flyder en hel del i vores arbejde. Dertil kommer hjælp til at generhverve mistede dokumenter, hjælp til at komme i kontakt med myndigheder, til at klage over politiet eller arbejdsgivere, finde bolig og ikke mindst vejledning i hvordan man kan overleve uden et hjem i København.

Hovedparten af vores brugere er fortsat EU-borgere, mens ca. 1/3 er fra lande udenfor EU.

Du kan læse meget mere om Kompassets brugere og vores arbejde i denne opsamling på de første 2 års arbejde:

Kompasset 2 years final

God læselyst!

Den 1. april lukkede Københavns nødherberger for i år og igen står mange hjemløse migranter på gaden. På denne baggrund har JYSK endnu engang doneret 40 soveposer til Kompassets brugere, og vi er allerede godt i gang med at dele dem ud. Der er fortsat koldt om natten, og derfor er det fantastik at vi har fået så mange rigtig varme og tykke soveposer til de, der må sove ude.

JYSK har efterhåden en del gange hjulpet Kompassets brugere med soveposer – både om efteråret, hvor der er stærk brug for dem frem til åbningen af nødherbergerne i november og december, og som nu om foråret hvor de lukker ned igen.

Endnu engang tak til JYSK.

Kompasset (The Compass) is looking for dedicated volunteers to help assist and counsel homeless migrants without registration in Denmark. As a volunteer in Kompasset you will make a difference for some of society’s most excluded and vulnerable people.

About Kompasset

Kirkens Korshær’s Kompasset is located on Worsaaesvej, Frederiksberg. The target group is homeless unregistered EU-citizens and people with a residence permit in other EU countries, who have travelled to Denmark looking for work. Many are in legal limbo and in doubt of their rights and entitlements. Sound advice about options in Denmark is urgently needed.

Tasks

 • You will participate directly in the social and legal counseling.
 • You will assist by helping service users with our computers, translate documents/CVs or simply socialize
 • You will accompany our service users and help translate when approaching the authorities

There are many ways of contributing and being of service! Two employees will be available for questions and debriefing during each shift.

We will make sure you are well prepared and offer:

 • thorough introduction to the target group, their needs and relevant legislation
 • qualifying courses and meetings with relevant topics
 • a great opportunity to learn and help fellow citizens
 • sign up for at least one shift every 2 weeks:

We expect that you…

Mondays/Wednesdays 9:45 – 14:15 and Thursdays 16:45 – 20:15

 • have a positive attitude toward our service users
 • aren’t easily shaken and have the ability to reach people in a state of crisis
 • can communicate in English and preferably another European language (Spanish, Italian, Bulgarian, Romanian, French, Hungarian, Russian, Polish etc..) Fluency is not required.

 

Are you curious and interested, please contact us to set up an interview:
project officer: Daniela Vacaretu:

+4526232676
daniela.v@kirkenskorshaer.dk

Den længe ventede orientering fra Socialministeriet vedrørende hjemløse EU-borgere er nu kommet. Der er gået næsten 1½ år, siden Kirkens Korshær henvendte sig til ministeriet og påpegede at kommunerne handlede i strid med lovgivningen, når alle uregistrerede EU-borgere blev afvist på kommunale § 110-institutioner (herberger og natcafeer). I mellemtiden fortsatte den ulovlige praksis, til skade for de hjemløse.

 

I orienteringen slår ministeriet endeligt fast, at ”EU-borgere med lovligt ophold, som tilhører målgruppen, har også adgang til botilbud mv. efter servicelovens § 110.”

EU-borgere på lovligt ophold uddybes herefter til at omfatte: EU-borgere, som opholder sig indtil 3 måneder i landet, samt arbejdssøgende EU-borgere, om opholder sig indtil 6 måneder eller længere i landet.

 

Dermed står det nu helt klart, at uregistrerede EU-borgere, som falder ind under én af disse 2 grupper, har adgang til § 110-institutioner, såfremt de i øvrigt tilhører målgruppen for tilbuddet.

 

Dog må EU-borgerens ophold indenfor de første 3 måneder ikke blive en urimelig byrde for det sociale system, fremgår det af orienteringen. I så fald kan opholdsretten bortfalde.

 

Vi mener fortsat ikke at det er helt klart, af hvem og hvordan en ”urimelig byrde” – og dermed lovligt ophold – defineres. I orienteringen fremgår, at lederen af § 110-institutionen skal foretage en sådan vurdering i forbindelse af optagelsen. Af Socialministeriets svar til Kirkens Korshær af 14. november 2013 fremgik, at det er Statsforvaltningen, som kan afgøre, hvorvidt en EU-borgers opholdsret er ophørt eller ej.

 

Derudover nævnes i orienteringen nogle forskellige kriterier, herunder opholdets varighed, som kan ligge til grund for vurderingen. Men samtidig fremgår det, at ”EU-borgeren ikke kan mødes med krav om dokumentation for indrejsetidspunkt.”, hvorfor det bliver meget vanskeligt for lederen af et herberg at fastlægge opholdets varighed.

 

Af Socialministeriets svar til Kirkens Korshær af 14. november 2013 fremgik ligeledes, at ”en førstegangshenvendelse til en social foranstaltning i almindelighed ikke er nok til, at en unionsborger efter EU-retten kan anses for at udgøre en urimelig byrde for værtslandets sociale system”. I den aktuelle orientering fremgår det nu, at dette ”beror på en konkret vurdering”.

 

Vi søger derfor nu afklaring fra Socialministeriet på, hvem der skal vurdere om EU-borgere er en ”urimelig byrde”, samt hvilke helt konkrete kriterier der skal ligge til grund for en sådan vurdering.

 

I mellemtiden fejrer vi, at de uregistrerede EU-borgere som er i målgruppen, nu forhåbentligt får tag over hovedet. Gerne fra i dag!

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Links:

Ny orientering fra Socialministeriet:

Orienteringsbrev 11 december

Kirkens Korhærs notat til Socialministeriet, Juni 2013:

Notat vedr uregistrerede unionsborgeres adgang til § 110tilbud

Københavns Kommunes praksis:

Københavns Kommunes praksis