Det udvidede zoneforbud er trådt i kraft

Hver dag møder vi i Kompasset hjemløse migranter som bor på gaden, og særligt her om sommeren hvor alle nødherberger er lukkede, må man sove udenfor.

I forbindelse med udvidelsen af zoneforbuddet, som nu omfatter en hel kommune, ser vi eksempler på at folk der bliver dømt for at sove i utryghedsskabende lejre, får en bøde på 1000 kr. og et forbud mod at færdes i hele Københavns kommune. En overtrædelse af dette forbud kan medføre 18 måneders fængsel og en udvisning af landet.

Om man må færdes i kommunen hvis man har en aftale hos lægen, skal på arbejde eller har andre gøremål, er ikke helt klart i informationen fra politiet.

Se billedet som udleveres til den pågældende og læg mærke til, at Frederiksberg kommune selvfølgelig ikke er inkluderet i den forbudte zone!